Lahutamine pole enam häbimärgistatud tegevus. Suhe ei ole vangla, kus peab oma 18aastase (või halval juhul eluaegse) karistuse patusta­mise eest ära kandma, kuigi süda ei rõõmusta. Suhtest võib lahkuda ja mõnikord peabki seda tegema, kui see üldse rahuldust ei paku ning aina negatiivseid emotsioone tekitab.

Kui endiste elukaaslaste paarisuhe saab läbi, jääb vanemlik suhe siiski igavesti kestma. Kahjuks näevad terapeudid, et