Siinkohal peame silmas väljendite nagu „Ma luban sul seda teha“ ja „Ma lasen sul“ kasutamist. Enda kaaslast tuleks austada kui indiviidi. Selleks et suhe oleks terve ja õnnelik, peaks mõlemal partneril säilima võimalus olla nemad ise. Eeltoodud fraaside kasutamine annab aimu sellest, et nende ütleja näeb ennast võimupositsioonil. Ta on veendunud, et tema sõna jääb alati peale.

Jaga
Kommentaarid