Kaugtöö tegijad on tööandjale lojaalsed

Millega põhjendavad enam kui sada töötajat otsust liituda uuesti Luminoriga?

  • Tähendusega töö ehk võimalus luua protsesse ja ehitada midagi uut.

  • Koostegemise ja -õppimise võimalus ehk motivatsioon edu saavutada ühendab.

  • Kuulumine kogukonda ehk inimesed on ühel lainel, avatud ja hoolivad.

  • Paindlikkus ja peresõbralikkus ehk võimalus ühendada ambitsioonid tööl ja eraelus.

  • Kiire karjäärikasv ehk võimalusi kasvamiseks on palju ning pidev areng on osa panga DNAst.

Veidi vähem kui pool aastat kestnud esimesest ajutisest tööampsust jäid Piretile püsivalt alles mitmed head kontaktid toonaste kolleegidega. Luminori kliendiriski juhtimise osakonnas ehk Pireti osakonnas on teisigi, kes töötavad nii Saaremaalt kui ka muudest Eestimaa paikadest. „Pärast teise lapsega kodus oldud aega hakkasin tööturul taas ringi vaatama. Kuulsin Luminoris peagi avanevast töökohast endiselt kolleegilt. Kandideerisin ning osutusin õnneks taas valituks,“ ütleb naine, kelle teine ring Luminoriga sai alguse tänavu suvel.

Tema sõnul on kaugtöö tegijad tööandjale väga lojaalsed. Selliseid kaugtööd tegevaid noori peresid kohtab Saaremaal tema sõnul tegelikult väga palju. „Kui tööandja võimaldab head töö ja eraelu tasakaalu, annab see väga palju paindlikkust. Tunnen, et see on minu jaoks ideaalne töö ja täpselt see, mis mul vaja on,“ kiidab Piret praegust elukorraldust.

Tema igapäevasteks tööülesanneteks on pangaklientide kohta taustakontrolli teostamine, uurimine ja kliendiriski hindamine. Samuti on palju klientidega suhtlemist. Töö on oma iseloomult paindlik ja kaugtööks igati sobiv. Küll on õnnestumiseks vajalik tiimiliikmetega aktiivne suhtlus, mida peetakse peamiselt üle veebi – toimuvad regulaarsed koosolekud ja infovahetus, samuti ühisüritused. Paar korda kuus võtab Piret ette käigu Tallinna. „Selline tööformaat toimib väga hästi,“ lisab ta.

Töö peab pakkuma arenguvõimalusi

Luminori kui tööandjat kirjeldab Piret väga oma inimesi hoidvana. Eraldi väärtus on tema sõnul ka pakutavate hüvede paketil – lisatervisekindlustusest ja spordipaketist kuni täiendavate vabade päevadeni tööstaaži alusel.

„Meil on väga palju ühisüritusi, lisaks käime tiimiga paar korda aastas kõik koos vabatahtlikuks. Tunnen, et oleme hoitud,“ ütleb Piret. Kõrgelt hindab ta ka võimalust iga päev midagi uut õppida. „Palju on koolitusi ja soovijatel on alati võimalus kasvada pangas edasi nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt.“

See kõik on viinud selleni, et lisaks Piretile on viimase paari aasta jooksul Luminori tagasi jõudnud kokku umbes sada seal varem töötanud oma ala eksperti. Kõiki neid on tagasi tõmmanud soov teha noores ja arenevas pangas päris asju, millel on reaalne mõju. „Kogu kollektiiv on avatud ja uuendusmeelne. Tiime läbivaks ühendavaks jooneks on valmisolek uuendustega kaasa minna ning asju uutmoodi teha – Luminor on ka pangana piisavalt noor, mis tähendab mõnusaid väljakutseid,“ rõhutab Piret.

Igale ettevõtliku mõtteviisiga inimesele soovitab Piret oma kogemusest Luminoriga ühise teekonna alustamist või taas jätkamist, kandideerides mõnele vabale positsioonile.

Jaga
Kommentaarid