Eesti Vähiliidul on suur roll inimeste harimisel rinnavähi teemal, info levitamisel ja toetamisel ning AVONil on hea meel panustada nende mõjukatesse algatustesse.

Rinnavähiteadlikkus on olnud ettevõtte AVON sotsiaalse vastutuse keskmes juba üle kahe aastakümne ja see annetus jätkab ettevõtte tegevust selle laialt levinud haigusega võitlevate inimeste elude muutmiseks. AVONi Roosa Lindi tooted sümboliseerivad brändi jätkuvat pühendumist eesmärgile. Kogu nende toodete müügist saadav kasum annetatakse vabaühendustele, näiteks Eesti Vähiliidule.

AVON Eesti müügijuht Jaanika Oja ja Eesti Vähiliidu juhataja Maie Egipt

AVONi Balti riikide ja Soome tegevjuht Roberta Dargevičienė on tänulik, et sai teha koostööd organisatsiooniga, mille eesmärk on edendada Eesti naiste terviseteadlikkust. Ta toonitas naiste tervise olulist mõju nii nende enda kui ka lähedaste heaolule. Lisaks rõhutas hariduse, teadlikkuse ja kommunikatsiooni olulisust võimalike riskidega seoses.

AVON on juhtiv ülemaailmne iluettevõte, mille missioon on tähistada naiste jõudu ja pakkuda neile ilumaailmas uuenduslikke ning kvaliteetseid tooteid. AVON peab ettevõttena oluliseks sotsiaalset vastutust ja on olnud rinnavähi teadlikkuse tõstmise ning soolise vägivalla vastase võitluse pühendunud toetaja juba üle kahe aastakümne.

Lisateavet AVONi toetatud ettevõtmiste kohta leiate siit.

Jaga
Kommentaarid