Esiteks on vaja hakata soovima endale ja enda seisukohast. Kui soovis on sees keegi teine, kas või “meie”, siis on soov kehtetu, sest igaüks saab luua ainult enda elu. Kahjuks ei piisa soovimisest stiilis “mul ei ole, tahan ka”. Universumil on suva, kas me oleme üksi või vaesed, tema on neutraalne. Oluline on otsustamine. See tähendab sama mis soovimine, kehtivad samad reeglid. Otsustame ja soovime iseenda kohta. Näiteks kui sa tahad, et su laps oleks õnnelik, siis soovi, et sa oleksid superlahe ema. Sa pead oma rolli emana armastama ja tunnustama. Või et leida unistuste mees, mõtle, et sa oled ülilahe naine, ja võta emotsionaalne vastutus enda kätte. Mitte ei ole tubli tüdruk, kes istub ja ootab, jalad ristis, sada aastat, kuni tuleb mees, kes peab tõestama armastust. Me proovime vaadata maailma teise inimese, näiteks mehe või lapse seisu­kohast, mis aga paraku on täiesti teistsugune. Peaksime vaatama enda vaatevinklist. Näiteks raha on tavaliselt “see, mis tuleb”. Oleks aga vaja näha, kuidas ma võtan raha vastu.

Ja teine reegel?

Oluline on, et me ei prooviks õigeid lahendusi ette aimata ja neid siis soovima hakata. Niimoodi saaksime tulevikus ainult seda, mida juba oleme kogenud, ja head üllatused jääksid ära. Peaks tellima kogemuse. Näiteks soovi tunnet, et sa oled ilus ja ihaldatud naine. Soovimise mõte ei ole mitte saada, mida üles loeme, vaid seda, mille jaoks on minul uks lahti, milleks olen mina valmis. Mitte et millega ma pean leppima. Näita, maailm, mis sul pakkuda on!

Ning kolmas?

Kolmandaks ei saa me “minema” või “ära” soovida seda, mis meile ei meeldi: hirmu, viha, puudust, vaesust, valu, kurbust, üksindust. See on umbes sama, kui ma ütleksin, et palun ära pane prügikasti lauale ja veel parem oleks, kui sa seda ümber ei kallaks. Miks seda üldse jutuks võtta, kui sa seda ei taha? Restoranis lööme lahti menüü ja hakkame välistama: seda ma ei taha, seda ei taha… ja jätame vahele selle, mida me tõeliselt tahame. Meie tege­likud unistused ja soovid on saladus. Tagurpidi maail­mas on seatud nõnda, et me ei pööraks neile tähelepanu, sest kui pöörame, siis tulevad need ka meie ellu.

Kui oluline on soovi sõnastamine, täpne vormistamine?

Sõnastamine on peaaegu täht­susetu. Loeb tunne, millega soovi mõeldakse või öeldakse. Kui mõte, tunne ja sõna kattu­vad, alles siis sõna loeb. Nagu öeldud, saame seda, mida me sisaldame. Naistel on aeg võtta vastutus enda elu eest. Paljud naised arvavad, et õnnelik suhe on see, kui mees neid teenib, pööraselt kiidab jne. Kui ma peaksin armastust defineerima, ütleksin, et armastus on neutraalne tähelepanu.
Sest kõige valusam on, kui meilt võetakse ära teise inimese tähele­panu. Kahjuks kaob elementaarne viisakus – tere, aitäh, silitused, hellus – paaride argi­elus kiiresti. Ja siis imestatakse, miks asjad lähevad halvaks. Kui oleme tähele­panelikud, oleme ka armastavad.

Oleme siiski harjunud, et armastusega käivad kaasas tunded. Miks sa rõhutasid sõna neutraalne?

Niipea kui esile tõusevad emotsioonid, tulevad tagur­pidi maailmas mängu kõik need armastuse pärast suremised ja südame välja­kiskumised. Emotsioonidega koos käivad hinnangud, mõeldakse teisele kuldne kuu selga, aga ideaalpilt ei vasta ju tõele. Armastust ei ole võima­lik mõõta ega lahter­dada. Kui ära võtta kirg ja soov teist omada, siis jääbki alles tähele­panu. Me ei saa armastatut omada, ta ei saa olla midagi muud kui meie tähelepanu objekt. Ja meie suurim nauding on olla neutraalse tähelepanu objekt. Neutraalsus ei tähenda halvakspanu ega tuimust. See tähendab emotsioonidega mitte kaasa minekut. Kui räägime partnerist, liituvad kirg ja meeldimine.