Kuidas oma eelarvel silma peal hoida

1. Pea eelarvet
Rahavoogude planeerimist tuleks alustada eelarve pidamisest. Igakuine kulude ja tulude üles märkimine näiteks Exceli tabelisse annab parema ülevaate, millele raha tegelikult kulub ja kui suure osa sissetulekust moodustavad erinevad kohustused. Täieliku ülevaate saamiseks märgi tabelisse ka kohustuste perioodi ulatus ja intressi määrad. Järjepidev tabeli täitmine annab hea ülevaate, millistest kulutustest saaks hoiduda ning kui palju raha oleks võimalikiga kuu kõrvale panna.

Hüpoteeklaenu juht Toomas Paju

2. Säästa tulevikule mõeldes
Säästmist on soovitatav alustada nii vara kui võimalik. Kogumist alustades on soovitatav panna iga kuu kõrvale vähemalt 10% sissetulekust ning võimalusel seda järk-järgult kuni 50%ni suurendada. Aastate jooksul kõrvale pandud sääste saab kasutada nii ootamatute väljaminekute katteks kui ka suuremateks kulutusteks, nagu kodulaenu sissemakse.
Nipp! Kui plaanid tulevikus võtta suuremat laenukohustust, pane poole aasta jooksul iga kuu kõrvale summa, millise kuumakse ulatuses plaanid kohustust võtta. Nii saad omal käel proovida kas ja kui raske on soovitud laenusummat iga kuu tasuda.

3. Jätkusuutlik sissetulek
Rahaasju planeerides mõtle läbi, kui jätkusuutlik on valitud töökoht või tööandja tulevikus. Milline on töökoha ja ettevõtte tulevikuperspektiiv viie või kümne aasta pärast? Kas peaks ametit vahetama või midagi juurde õppima ning kui kiiresti saaks vajadusel töökohta vahetada? Peale töökoha mõtle ka oma tervisele ja sellega seotud riskidele. Näiteks kas ja kui palju on võimalik säästa ja kui kaua saaksid töövõimetuse korral oma kohustusi katta.

4. Koos on lihtsam
Koos elades saab peale rõõmude jagada ka igapäevaseid kulutusi. Kui plaanid võtta kohustust, aga endal napib võimalusi, saab laenu ka kahasse võtta. Siinkohal tuleks kindlasti läbi mõelda kellega koos laenu võtta, sest olenevalt laenust, võib kohustus jääda mitmekümneks aastaks. Käendaja kaasamisel või ise käendajaks hakkamisel tea, et pikaajaline kohustus ja vastutus on võrdselt mõlemal poolel.
Nipp! Laenu võttes küsi pakkumist mitmelt ettevõttelt. Nii saab pakkumisi võrreldes endale kõige sobivamad laenutingimused valida.

5. Hoia kulutused kontrolli all
Mitme kinnisvara omamine võib küll tuleviku mõttes kasulik olla, kuid iga uue objekti ostmine või üürimine suurendab omakorda kohustusi. Ka kingituseks või päranduseks saadud kinnisvara võib muutuda kuluallikaks, sest tasuda tuleb elektriarveid või sootuks remonti teha. Selleks et laenusummad ei kasvaks üle pea, tuleks nende kogusummat hoida alla 50% sissetulekust. Iga uue kinnisvara soetamisel tuleks võimalusel mõelda eelmise müümisele või välja üürimisele.

Kuidas vältida maksehäireid ja võlgadest lahti saada

6. Ära ela üle oma võimete
Oma rahaasjadel tuleks alati silma peal hoida ja sellega ka mõistlikult ümber käia. Võimalusel võiks iga inimene säästa iga kuu vähemalt 10% oma palgast. Nii tagatakse lisaraha ootamatuteks väljaminekuteks, kui maksevõimekus mingil põhjusel oluliselt langeb. Näiteks võib mingitel perioodidel tööl käimine seoses terviseprobleemidega raskendatud olla. Samuti ei tasuks kohustusi võttes eeldada, et sissetulek püsib kogu laenuperioodi vältel samal tasemel. Kui inimestel on sääste, annab see väikese puhvri uute sissetulekute leidmiseks.

7. Hoidu maksehäirest, see võib püsida aastaid
Finantskohustuse võtmisel on igaühe ülesanne jälgida, et kõik arved saaksid makstud. Kui mõni arve jääb laekumata, peavad mõlemad lepingupooled huvi üles näitama ja tekkinud probleemi uurima. Kui näiteks vahetatakse elukohta, võivad lepingus olla kirjas teie vanad kontaktandmed, mistõttu ei jõua arved õigel ajal kohale. Meeles tuleb pidada aga seda, et arve mitte saamine ei vabasta kedagi kohustusest. Arve tasumata jätmine võib teid maksehäireregistrisse viia, mis võib tekitada probleeme ka edaspidiste finantskohustuste võtmisel, näiteks korteri üürimisel või järelmaksu taotlemisel.
Oluline on teada, et eraisiku maksehäire kustutatakse alles kolme aasta möödumisel pärast kohustuse tasumist. Erandiks võib lugeda krediidiasutuste sisestatud eraisiku maksehäiret, mis on nähtav ainult pankadele ja kustutatakse alles viie aasta möödumisel pärast maksehäire tasumist. Enda võimalikke maksehäireid saab kontrollida maksehäireregistrist.
On oluline teada, et maksehäire võib kaasa tuua ka kellegi kohustuse käendamine, kui maksed on õigel ajal tasumata jäetud. Selle vältimiseks tuleb alati põhjalikult läbi mõelda, keda käendada või rahaasjades usaldada.

8. Refinantseeri üle käte läinud kohustused
Kui inimesel on tekkinud juba maksehäire(d), siis lisakohustuste võtmine peaks olema välistatud. Üldjuhul see nii ka on, kuid paraku leidub ettevõtteid ja inimesi, kes ei pea sellest tingimusest kinni. Tuleb aru saada, et uue laenu või järelmaksu võtmine raskendab oluliselt raskustesse sattunud inimese finantsolukorda ja võib ta veel suurematesse raskustesse tõmmata. Maksehäire vältimiseks või likvideerimiseks oleks kõige mõistlikum kohustused (laenud, arved, maksehäired) refinantseerida nii, et need jääksid kõik ühe laenu alla. See tähendab, et eelnevate kohustuste tasumiseks võetakse küll uus laen, kuid edaspidi tasutakse ainult viimati võetud laenu, millega kohustused refinantseeriti. Enamikel juhtudel on refinantseerimine võimalik ainult hüpoteegi alusel.

Kuidas oma kinnisvara väärtust hinnata ja tõsta

9. Asukoht loeb
Kinnisvara väärtus saab alguse selle asukohast. Keskmiselt püsivad inimesed ühes piirkonnas kümmekond aastat. Nii tuleks asukoha valimisel ka võimalikele tulevikuplaanidele mõelda: kas soovitakse pere luua või töökohta vahetada. Soovitatav on end ka piirkonna omavalitsuse tulevikuplaanide ja üldise piirkonna heaoluga kurssi viia. Lärmakad või kiuslikud naabrid, majast mööduvad rongid, ebaturvaline ümbrus, kehv bussiliiklus või töökohtade puudumine – need kõik mõjutavad kinnisvara väärtust.

10. Seisukord on määrav
Peale asukoha mõjutavad era- või kortermaja väärtust selle üldine seisukord, toimiv korteriühistu ja selle tulevikuplaanid. Kui näiteks vana kortermaja otsaseinad on soojustamata, peegeldab see võimalikke probleeme korteriühistus. Kinnisvara väärtust tõstavad kindlasti remonditud ja puhtad trepikojad, vahetatud katus ja küttesüsteem ning vanema maja puhul renoveeritud fassaad. Tänapäeval mõjutab hinda ka õueala olemasolu, maja ümbritsevate teede olukord ning vastavalt piirkonnale ka parkimiskoht ja panipaik.

11. Kinnisvara vajab hoolt
Kinnisvara omamisel kehtib alati heaperemehelikkuse printsiip. Kui midagi on katki, tuleb see korda teha. Hästi hoitud ja hooldatud kinnisvara on tulevikus hinnalisem. Üldjuhul peab paika reegel, et mida kvaliteetsemaid materjale on korteri või maja ehitamisel ja sisetöödel kasutatud, seda hinnalisem kinnisvara on. Samuti mõjutab kinnisvara hinda korteri korrus ja akende paiknemine. Näiteks on sokli- ja esimese korruse korterid üldjuhul odavamad ja päikeselisemad korterid väärtuslikumad. Majas või korteris paiknev mööbel (v.a integreeritud köögitehnika) kinnisvara hinda ei suurenda.

12. Tee ise hinnaseiret
Kui suur on sinu kinnisvara väärtus? On see ajas suurenenud või vähenenud? Iga kinnisvara omanik saab ise Maaameti lehelt vaadata, mis hinnaga on antud piirkonnas kinnisvara tehinguid tehtud. Vaadates teostatud tehingute hindu, saab välja arvutada võimaliku kinnisvara turuväärtuse ja üldise tarbijate ostuhuvi selles piirkonnas.

13. Hoitud kinnisvara tõstab selle algset väärtust
Kui kinnisvaraga on heaperemehelikult ümber käidud, see asub perspektiivikas piirkonnas ning kodu soetamiseks võetud laenu tagasimakseid on korralikult tasutud, on tõenäoline, et kinnisvara väärtus suureneb ajaga. Sellisel juhul tekib hüpoteegiga koormatud kinnisvara väärtuses nii-öelda vaba osa, mille ulatuses saab objektile ka teise hüpoteegi võtta. Saadava rahaga saab vajadusel olemasolevat kodu renoveerida, soetada vara lisaks, alustada ettevõtlusega vmt. Iga uue kohustuse võtmine tuleb aga hoolikalt läbi mõelda ja võimalikud riskid kaardistada. Võimalusel konsulteerida ka finantsnõustajaga.

Rohkem infot Hüpoteeklaen AS-i poolt pakutavatest võimalustest veebilehelt: www.hypoteeklaen.ee.

Jaga
Kommentaarid