Elu mõtet otsides
Elu mõtte üle on juureldud aegade algusest saadik ja igaühel on küsimusele oma vastus. Minu üks lemmikuid pärineb koolipapa Aivar Hallerilt, kelle sõnul on elu mõte anda mõttele elu: „Inimene peaks teadma, kes ta on, mida ta tahab ning väljendama seda iga oma mõtte, sõna ja teoga ehk ise looma oma reaalsust.“