Kuidas mõjub selline pidev tähelepanu jagamine meie psüühikale? Kas peale on kasvamas põlvkondade kaupa keskendumisraskustega inimesi või just vastupidi? Kas õpime sel moel aega säästma või, suutmata keskenduda korraga mitmele asjale, jääb osa toiminguid vaeslapse rolli?

Termin multitasking on pärit IT-valdkonnast ja viitab sellele, kuidas arvuti teeb justkui mitut asja korraga. Alates 1990. aastatest on psühholoogid uurinud, millised on inimese multitaskingu piirid ja kas selline asi üldse eksisteerib. Üllatav või mitte, aga pigem on levinud arvamus, et mitme asja korraga tegemine pole nii tulemuslik kui ühele tegevusele keskendumine. Korraga mitut asja tehes kannatavad isegi lihtsamad toimingud ning röövivad kokkuvõttes märksa rohkem aega. Paljude psühholoogide meelest on rööprähklemine tänapäevase ühiskonna paine, sest inimese ajul pole mahtu hoomata korraga nii palju infot. See aga tekitab lausa vaimseid probleeme.