Uurides töökalt naiselt, mis on tema jaoks tegutsema- ja liikumapanevaks jõuks, vastas Emöke, et eelkõige peab olema inimesel endal sisemine drive ja eesmärk, mille poole püüelda. Kui visioon on olemas ja tead, mida tahad, siis see panebki tegutsema.

Hanza Mechanicsi tehaste 850 töötajat juhtiv naine ütles, et meeskondade motiveerimise koha pealt on kõige olulisem see, et inimene ise oleks motiveeritud - sära silmis ja täis tahtmist midagi ära teha. Oma kogemusest on Sogenbits õppinud, et hea meeskonna valem on see, et meeskond ei tohi olla väga ühte nägu. Nad peavad küll käima ühte sammu ja tahtma saavutada ühte eesmärki, aga inimestena tuleb kasuks, kui neil on erinevad elu- ja õpikogemused.

Küsides aasta naiselt, milline on tema arvates Eesti naise roll tänases Eesti ühiskonnas, tõdeb Emöke, et eks see sõltub suuresti naisest endast. Tegelikult me kõik määrame oma rollid ise. "Minu jaoks on eelkõige oluline see, et kui inimene täidab rolli, milles ta on õnnelik ja teeb asju, mis on tema jaoks tähtsad, siis see ongi naise roll. On naisi, kes tahavad teha karjääri, on naisi, kes tahavad suurt peret, on naisi, kes tahavad minna välismaale. Inimene peab lihtsalt olema õnnelik," selgitab Sogenbits.

Palju imestatakse selle üle, et naisterahvas on metallitööstuses. Emöke ütleb, et tegelikult juhtimine on juhtimine. Pole vahet, kas sul on kodus neljaliikmeline perekond või 800 inimest tehases. Kui oskad lahendada probleeme kodus, oskad juhtida ka suurt tehast. "Tehas on minu jaoks teatud mõttes nagu perekond, see kõik on inimeste juhtimine ja inimeste korraldamine," räägib naine.

Vaata ka fotosid aasta naise 2019 galast: