Annika teab, et pühaduse­taju pelgalt sõnadega õpetada ei saa. "See on seotud aukartuse ja sügava lugupidamisega. Elu ilma pühade paikade ja hetkedeta on päris vaene. Igaüks võiks oma elus pühad hetked ja paigad üles otsida, neid enda ja oma lähedaste jaoks tekitada ning alles hoida."