Tõesti, mainitud ettevõte ise pole küll päris, kuid investeerimisettepanekus toodud info ja numbrid vastavad tõele esindades naiste potentsiaali äris. Ehkki naised moodustavad poole maailma elanikest, saavad naiste poolt loodud start-up’id endale vaid 3% globaalsest riskikapitalirahastusest. Mitte andes naisettevõtjatele võrdset ligipääsu rahastusele, võivad investoritel jääda märkamata mitmed tulevased Apple Inc.’id või Amazon.com’id.

Unfounded Ltd tähistab naiste ja naiste poolt juhitud ettevõtete tohutut ja suuresti kasutamata potentsiaali maailmamajanduses. Naiste finantstunnused koondati väljamõeldud ettevõtte Unfounded Ltd näitajateks, mida esitletakse 100 maailma tähtsaimale riskikapitaliettevõttele ja investorile.

Investeerimisettepanekust jäeti välja vaid üksnüanss – naiste teema jäeti mainimata. Ainuüksi andmete põhjal on tegemist investeerimisvõimalusega, mida ükski investor ei tohiks tähelepanuta jätta. Kahjuks näitab statistika vastupidist. Maailmapanga andemetel saab valitsevat finantslõhet hinnata 1,7 triljoni dollari peale, vaatamata faktile, et mäekõrgune tõendite kuhi näitab, et naistesse investeerimine on tulus.

Naised on oskuslikud säästjad, vastutustundlikud laenuvõtjad ja tasakaalukad riskivõtjad. Naisettevõtjad saavutavad kõrgemat tootlust ja nende juhitud ettevõtted, millele on antud kasvamisvõimalus, on aktsiaturgudel edukamad. 2030. aastaks seatud kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks on jäänud alla 10 aasta. On aeg seada sooline võrdõiguslikkus fookusesse, eriti finantskaasamise aspektist, sest see on positiivsete muutuste tõukeks nii naistele kui üldisele majandusele. Kasutades investorite endi kõnepruuki, tahame jõuda isikuteni, kes teevad otsuseid ja jagavad raha. Unfounded Ltd on vahend, millega murrame takistusi, millega naisettevõtjad seisavad silmitsi rahastuse hankimisel," ütleb H&M Foundationi juht Diana Amini.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni hinnangul on finantskaasamine üks peamistest teguritest, mis aitaks saavutada 2030. aastaks seatud kestliku arengu eesmärke. Viimasteks on vaesuse vähendamine, haridusele ligipääsu parandamine ja ebavõrdsuse vastu võitlemine, aga ka innovatsioonide, töökohtade ning majanduskasvu loomine. Pole vahet, kas asutakse Silicon Valley’s või Sri Lankal – naised tunnevad ikkagi, et neil puudub piisav ligipääs rahastamisele.
UNSGSA hiljutisest raportist selgub, et arengumaades ei saa 80 protsenti krediidivajadusega naisosalusega ettevõtetest rahastust või saavad seda liiga vähe. USAs läks PitchBook’i andmetel 2019. aastal ainult 2,8 protsenti riskikapitalist naiste poolt asutatud ettevõtetele.

H&M Foundation alustas juba 2014. aastal koostööd CARE’iga ja on toetanud selle käigus 182 500 madala sissetulekuga kogukondades elavat naist. Läbi koolituste, oskuste arendamise ja mikrofinantseerimise on neil aidatud luua ja käivitada oma ettevõtteid. H&M Foundation on annetanud soolist võrdõiguslikkust edendavaks tööks ligi 15 miljonit dollarit.

,,Teame, et finantskaasamine on üks tõhusamaid viise vaesustsükli lõhkumiseks. Koos H&M Foundationiga toetasime Etioopias väljaõppe ja finantseerimise kaudu 5000 naisettevõtjat – nende sissetulek suurenes tulemusena 500%. Investeerimine naistesse toob nii rahalisi kui ka sotsiaalseid võite ja mida varem investorid seda mõistavad, seda parem,” ütleb CARE Hollandi tegevdirektor Reintje van Haeringen.

Koos investeerimisettepanekuga saavad investorid raporti, mis tutvustab naisettevõtjate potentsiaali. Raport hõlmab lisaks ka nõuannete ja meetmete kogu, kuidas murda finantsmaailmas valitsevaid eelarvamusi, ning toob näiteid algatustest, mis on loonud positiivseid muutusi maailmaosades, mis vajavad seda kõige rohkem. Aruanne toob esile naisettevõtjad, kes jääksid muidu statistika varju.

*Unfounded Ltd vaba tõlge inglise keelest eesti keelde on mitteloodud ettevõtte.