Armumine on tunne ja keemia kahe inimese vahel, mis võib jääda lühiajaliseks. Käsitlusi armastusest on küll erinevaid, kuid võiks öelda, et armastus on sügavam tunne, mis tekib, kui suhtes toimub armumistasandilt edasine areng ja kooskasvamine.

Minu jaoks sõltub kõik sellest, millisel teadvusetasandil inimene parasjagu on. See määrab ära, missugused tõekspidamised või impulsid armumistunnet aktiveerivad ja mis kaalutlustel suhteid luuakse.

Kõik mälestused talletuvad meisse. Väga paljud alateadvuslikud programmid ja rakumälus tallel olevad mälestused aktiveeruvad teatud olukordades või inimestega kohtudes. Nii ka suhete ja armastusega seotud programmid, mis tõmbavad meie ellu teatud inimesi ja panevad suhteid looma nendega, kes selliste programmidega seotud uskumustega resoneeruvad.

Nii võibki armumine olla sageli seotud mõne sünniperekonnalt pärit mustriga või kaugema mineviku kogemusega. Näiteks mõne suhtega eelmisest elust. Sellise suhte algus võib olla väga tormiline, aga ka lahtub suhteliselt kiiresti. Teine asi on see, kui mõni suhe varasemast kehastusest on jäänud lõpetamata ja uus suhe tekib selleks, et minevikus alguse saanud suhe hinge arenguks vajaliku kogemuse näol ära lõpetada.

Suhted tulevad meie ellu selleks, et me läbi nende kasvaksime ja areneksime. Paljudel juhtudel, kui õppetund on nii-öelda läbitud inimese jaoks hingetasandil, need suhted kipuvadki lõppema, kuid mitte alati. Kui inimeste vahel on hinge- või vaimutasandil kokkulepped, võib armumisfaas üle minna armastustasandile.

Armastus seondub minu jaoks austusega nii enda kui ka partneri vastu. Seal on vastastikkust austust, hoolivust, mõistmist, soovi pühenduda suhtele, et koos kasvada ja areneda.

Millised on Eesti inimeste peamised probleemid suhete vallas, millega terapeudi poole pöördutakse?

Küsimused, millega pöördutakse, on tegelikult väga erinevad. Toon mõned neist välja. Põhiliselt toob inimesi minu juurde rahulolematus olemasolevate suhetega, ebakõlad suhetes. Puudub julgus vajalikku elumuutust teha või suhteid lõpetada, ei osata lahendada suhtes esinevaid konflikte. Sageli soovitakse selgust, miks suhted ei toimi.

Teine tasand on see, kui inimene juba teadlikult teab, millist suhet ta luua soovib. Sellisel juhul tullakse minu juurde sellepärast, et oma sisemaailmas üles leida need takistused, mis ei luba luua hästitoimivat suhet või kuidas leida partnerina kaksikleeki või kaksikvaimu.

See tähendab, et terapeudi juurde tulevad inimesed, kellel tegelikult veel suhet pole, aga kes on valmis ja tahavad teadlikult uut suhet luua?

Just, tulevad need, kes on endaga juba piisavalt palju tegelenud ja teadvustanud, millist suhet nad soovivad. Nad on teadlikud paljudest erinevatest suhtetasanditest. Need on siis väga erinevad platvormid, millel inimene võib hetkel asuda või siis alles hakata uut suhet looma.

Armumine iseenesest on ju tore. Oluline on teadvustada, et paljudel juhtudel tõmbame ellu ikkagi kaaslase, kes hakkab meile meie enda sisemaailma tagasi peegeldama, suunates meid vajalikele muutustele elus.

Seega võiks jõuda arusaamisele, et see, mis meil olemas on, on kasvamiseks vajalik, ja kui oleme õppetunni läbinud, on ka normaalne suhtest edasi liikuda?

Just. Seda võib ka nii nimetada. Mõnikord hakkavad nii ühiskondlikud uskumused kui ka inimese senised tõekspidamised takistama muutuste tegemist ja suhtest edasi liikumist. Sellisteks piiranguteks võivad olla näiteks klammerdumine, hirm valesti käituda, üksi jääda või loobuda olemasolevast, hirm lasta partner vabaks, suutmatus tingimusteta armastada, mis võib teinekord tähendada, et me laseme teadlikult teise inimese vabaks, kui on näha, et suhe ei toimi.

Teine võimalus on koos suhtes kasvada, läbi sisemiste muutuste luua koos paremini toimivad suhted. See nõuab suhtes mõlemapoolset tahet. Oluline on teadvustada, et suhted ei pea olema rasked ja neis olles ei pea kannatama.

Kui palju tuleb terapeudina tegeleda vägivaldses suhtes inimestega?

Olen ikka kokku puutunud selliste teemadega. Üks asi on füüsiline vägivald, teine emotsionaalne vägivald ja kolmas on vägivald iseenda vastu. Need on täiesti erinevad vägivallatüübid minu jaoks. Selge on see, et ükskõik millisele füüsilisele ja emotsionaalsele vägivallale ei ole õigustust. Miks peaks sellises suhtes üldse olema?

Sellistes olukordades inimestel tasub enda sisse vaadata ja mõelda, miks sellises olukorras ollakse. Nii raske, kui seda kuulda ka pole, siis näeme oma elus kõike seda, mis meie endi sees olemas on. Põhjus, miks võidakse end ühel hetkel vägivaldsest suhtest leida, on see, et olukord peegeldab meie sisemaailma uskumusi.

Ükskõik, kas tegemist on vägivaldsete suhetega või mingit teist laadi ebakõlaliste suhetega, tasub meeles pidada, et igas mittetoimivas suhtes või keeruliseks muutunud olukorras on mingi oluline sõnum.

Mina soovitan kõigepealt hakata tegelema enda sisemaailmaga ja luua selgust, mis sõnumit selline olukord kannab. See on vajalik edasi liikumiseks. Seejärel vabastada ennast mineviku- ja vanadest perekonna- või esivanemate lugudest, mis energeetiliselt või siis ka otseselt mõjutavad. Alles siis saab hakata tekkima tegelik aimdus endast, oma soovidest ja nägemusest, missuguseid suhteid ellu soovitakse.

Perekonna lood mõjutavad inimesi ja nende oskust luua hästitoimivaid suhteid väga palju. Kui me hakkame end mustritest vabastama, võib inimene üllatuslikult avastada, et see, mida ta on oma elus on näinud, on copy-paste kas oma vanemate elust või kellegi teise elust suguvõsas. Mustrit või sidet vabastades tekib selgus ja jõud seda muuta. Tekib arusaam, mida inimene soovib ja vabadus sealt edasi liikuda, et parema kvaliteediga suhteid luua.

Veel üks oluline teema, millest väga palju ei räägita: suhte alguses oma ootuste ja piiride avaldamine. Kui oluliseks terapeut seda peab?

Ausus ja julgus oma vajaduste väljendamisel loob igasugusele suhtele tugeva aluse. Ükskõik kas alles suhet luuakse või ollakse juba suhtes. Selleks tuleb kõigepealt teadvustada, millist suhet soovitakse kogeda. Seejärel rääkida partnerile vajadustest, tunnetest, mõtetest ja vajadusel ka sõlmida kokkuleppeid. Sellest saab alguse teineteisest lugupidav suhe.

Aus ja avatud rääkimine annab hea võimaluse näha, kuidas partner sind vastu võtab. Saab selgemaks, missugused on mõlema väärtushinnangud suhtes. Kas need on teineteist toetavad. Kas see inimene on see, kellega suhet luua või jätkata? Aus suhtlemine võimaldab vabaneda ka klammerdumisest. Noorem generatsioon kannab energiasüsteemis praegusel ajal vajalikku aususeprintsiipi, mistõttu on nende jaoks aus väljendamine märksa loomulikum kui vanemale generatsioonile, kelle ülesanne on õppida seda tegema.

On lugupidavat käitumist võimalik õppida?

Jah, kahtlemata on. Kui teineteise osas lugupidamist pole, siis tasub olla aus endaga ja vaadata, kas soovitakse üldse selle inimesega suhtes olla. Lugupidamine minu jaoks väljendub suhtes vabaduse andmises teineteisele. Anda partnerile vabadus olla tema ise ja teha, mida ta soovib. See peaks olema vastastikune. Kui on raskusi lubada olla partneril suhtes vaba, siis tasub vaadata endasse, mis seda loob.

Veel tähendab lugupidamine seda, kuidas me suhtleme partneriga. Millist hääletooni ja sõnu kasutame ehk millist vibratsiooni välja saadame? Kas toon on käsutav, kamandav, alandav või on toetav, hooliv, armastav? Olemasolevaid käitumisviise või suhtlemisviise saab muuta, kui need loovad ebakõlasid suhetesse, sest enamikul juhul on tegu õpitud käitumisega.

Mõnikord ei märgatagi, et ebakõlasid loovad teemad algavad endast. Sageli soovitakse, et partner vastaks kindlatele kriteeriumitele või muutuks nendele vastavaks. Soovitan õppida märkama, kas ma ise olen selline, milline ma soovin, et minu partner oleks. Kedagi teist me muuta ei saa. Kui soovitakse näha muutusi, tuleks endas arendama hakata omadusi, mida partneris näha soovitakse.

Kuidas suhtes olles säilitada suhet iseendaga? Ikka kiputakse sukelduma pea ees suhtesse ja täitma teise poole vajadusi.

Suhtes endaks jäämine tähendab seda, et lubad endal olla selline, nagu sina oled, täites oma sisemisi vajadusi. Teineteisega arvestamine on suhetes oluline, kuid see ei tähenda, et ennast peaks ära unustama ja suhtes täitma ainult partneri soove.

Endaga suurepärast suhet saab säilitada, kui kõik isiklikud vajadused on täidetud. See näitab, kui palju endast peetakse lugu, mis on samuti hea suhte aluseks. Hea suhe võimaldab mõlemal osapoolel kasvada ja teha asju, mis hingelähedased on.

Ja lõpetuseks viimane küsimus: mis on armastuse retsepti koostisosad?

Esimese hooga tulevad meelde tänulikkus, hoolivus, teise inimese vastuvõtmine sellisena, nagu ta on, soov pühenduda, tahe panustada hea suhte loomisesse igas hetkes, kirg ja sekka mängulisust.

Need oleksid minu jaoks märksõnad, mida paneksin armastuse retsepti koostisesse. Minu enda jaoks on sügavamad suhted seotud veel oskusega näha ja tajuda armastatud inimese sisemist ilu, et avaneda iseenda ja partneri jumalikkuse vastuvõtmisele.