Millised on argipäevale omased rutiinsed tegevused ja töörütm?

Minu tavapärane tööpäev algab kell 7.55 koosolekuteruumis, kus öövalve annab tagasisidet, kuidas möödusid õhtu ja öö. Igapäevaselt olen päevaõe rollis, mis tähendab, et olen olemas kõigile valvetöötajatele, psühhiaatritele, spetsialistele ja loomulikult patsientidele.

Hommikusel koosviibimisel osalevad vaimse tervise õed, psühhiaatrid, sotsiaaltöötajad, hooldajad, tegevusjuhendajad. Pärast esmast infot jätkavad koosolekuga järgmise valve töötajad, kus mina ja minu kaaskolleeg anname ülevaate statsionaaris viibivate patsientide kohta.

Kindlasti võin öelda, et kõik päevad on väga erinevad, kuna sageli saabuvad osakondadesse ööpäevaringselt erakorralised patsiendid. Edasine päevakava näeb ette, et vaatame koos kolleegiga üle uued haiglasse tulijad ja minejad.

Sagedasemad hospitaliseerimise põhjused lastel ja noorukitel on käitumisprobleemid, arenguga seotud probleemid, õpiprobleemid, meeleolu- ja emotsionaalsed probleemid, sõltuvusprobleemid, söömisprobleemid ja psühhosomaatilised probleemid...

Edasi lugemiseks: