Väga erinevad, eriolukord võimaldas suurel osal inimestel leida sellise ühise ruumi, kus hakati teineteist taas rohkem märkama, omavahel suhtlema ja nautima perega koosolemist. See lähendas, parandas ja tervendas suhteid. Üks osa inimestest avastas koosolemises tekkinud ebakõladest, et omavaheline sobivus ei olegi nii suur, kui nad arvasid olevat. Oma olemise ruumi vähesus tõi suhetes pinnale ebakõlad. Taipamise, et ühine tee on lõppemas. Sellega kaasnes paljudel ka suhte lõpetamine.

Kui nüüd keegi on avastanud, et kui varem oldi õhtuti mõned tunnid koos ja tundus, et sobitakse, aga kuude kaupa päevad läbi koos olles saadakse aru, et teineteist ei tehta suuremaks, paremaks või ei panustata teineteise ellu, siis mis edasi saab?

Minu töökogemus on näidanud, et alati ei ole ebakõlade tekkimine suhte lõppemise aluseks.

Mõnikord saame läbi kriisiolukordade väga palju suhtes inimesena kasvada. Saame ennast paremini tundma õppida, teha vajalikke muutusi, et ise paremaks inimeseks saada ja selleks, et suhe muutuks harmoonilisemaks.

Kuid vahel jõuab suhe kohta, kus tekib taipamine, et koos jätkades ei saa palju panustada. Koos jätkamine ei toeta vajalikke arenguvõimalusi. Sellisel juhul tundub suhe pigem kokkukiskuv, mitte edasiviiv ja avardav. Kui koosolemises puudub mõlemapoole panus, et suhe paremaks muuta, siis võidaksegi ühel hetkel jõuda arusaamiseni, et see suhe on lõppenud. Hästi toimivas suhtes peaks mõlemad pooled saama olla nemad ise. Vastasel juhul kiputakse suhtesse ennast ära kaotama.

Sügav hingeline side on selline, mis õpetab aitama teist inimest olema parem versioon iseendast. See on väga oluline ülesanne paarissuhtes. Aidata partneril välja tuua tema paremad küljed. Ebakõlalistes suhetes see nii tavaliselt ei ole, sest inimesed keskenduvad rohkem probleemidele ja sellele, mis teises inimeses ei meeldi. See on aga takistuseks harmoonilisele toimimisele suhetes.

Kuidas seda hingelist suhet ära tunda?

Sügavas hingelises suhtes on hea ja lihtne olla. See toidab hinge. Selline suhe on suunatud omavahelisele asjade arutelule ja ühiste lahenduste leidmisele. Erinevad arusaamad ei pruugi viia tülideni suhetes. Need kipuvad tekkima, kui ei suudeta vastu võtta endast erinevate arusaamadega inimesi. Kuulamisoskus ja suutlikkus vastu võtta teistsuguseid arvamusi on aluseks paljude probleemide lahendamisele. Vajalik oskus suhtes olles on õppida teist inimest kuulama, toetama, märkama enda ja tema vajadusi. Siis saavad mõlemad omalt poolt panustada, et omavaheline suhe paremaks muuta. Läbi selle aidata teises inimeses välja tuua tema parimad omadused, mis igaühes tegelikult olemas on – parema versiooni temast endast.

Kui minna tagasi selle juurde, et esimese asjana ei ole mõtet alati laiali joosta, siis kuhu piirini peab minema see hingevalu, pettumus, kurbus, mida suhe tekitab, et saada aru, millal on aeg see ära lõpetada ja hakata koos kasvama?

Emotsiooni ajendil ei ole kindlasti mõtet kardinaalseid otsuseid vastu võtta. Seda mitte ainult suhetes, vaid ka teistes valdkondades. Rahuneda maha. Leida võimalus olla iseendaga ja luua endaga kontakt. Läbi enda tunnetades, luua selgus, kas soovitakse üldse koos olla. Kas suhte jätkamine ja koos edasi minemine on panustav? Kas see valik võimaldab läbi muutuste elu paremaks muuta?

Teine asi on see, et kui üks inimene suhtes on ise teinud omalt poolt kõik, et suhe toimiks, aga teine pool ei tule sellega kaasa või ei võta vastutust, et panustada suhte toimimisse. Siis loomulikult ühel hetkel võib tekkida selgus, et see suhe ei tööta. Suhe on alati kahepoolne. Muutused nõuavad mõlemalt poolelt osavõtlikkust ja tahet midagi endas muuta. Olgu see siis oma suhtumine, käitumine, teise inimese vajadustega arvestamine või midagi muud.

Võib ikkagi öelda, et mehed ja naised on erinevad. Kas mehele ja naisele nõuanded, kuidas oma suhet parandada, tervendada, kasvatada, koos kasvada, on samasugused või on ka need erinevad?

Mõnes osas on need erinevad, arvestades kui erinevalt mehed ja naised oma olemuselt on ja kui erinevalt asjadest aru saavad. Erinevus sõltub esiteks personaalsusest. Milline inimene on, kes seda nõu on küsima tulnud. Millise pagasi ta on kaasa võtnud oma perekonnalt ja hingeajaloost. Seda peab arvestama siis ka nõuannete puhul.

Minu praktikas on olnud küll mitmeid, kui mitte öelda palju juhtumeid, kus peale seanssi hakkavad suhtes olnud ebakõlad lahtuma ja sinna tuleb tagasi kergus. Selle tulemusena inimesed muudavad oma senist otsust lahku minna ja hoopis jätkavad ühist teed. Nüüd aga luues hoopis teise kvaliteediga suhteid. Midagi iseendas muutes võib hakata muutuma ka see, kuidas sa seda suhet näed ja kuidas teine inimene sind tajub, ebakõla tasemel hakkab tekkima harmoonia. Energeetiliselt tasandil muutuste loomiseks piisab, kui üks partneritest võtab ette endaga tegelemise, et suhe taas harmoonilisemalt toimima panna. Küsi endalt: mida mina endas muuta saan, et meie suhe harmooniliselt toimima hakkaks?

Kui palju mehed täna sinu juurde jõuavad?

Ikka väga palju. Ma ei saa küll öelda, et ainult naised käivad. Tegelen väga palju nii naiste kui ka meestega.

Kui saab üldistada, siis mida naised meestelt suhtes ootavad ja mida mehed naistelt?

Inimesed ootavad suhtesse minnes armastust. Nad soovivad armastada ja et neid armastatakse. See on väga lai mõiste tegelikult, mida armastus tähendab ja seda defineeritakse erinevalt, vastavalt oma tõekspidamistele. Üks on selge - sulle antakse nii palju, kui sa oled ise valmis andma ja vastu võtma.

Minu praktikas nii naised kui ka mehed soovivad suhtes rohkem märkamist, tähelepanu, hoolivust ja lähedust. Naise soovivad ka, et neid kuulatakse ja mehed oma tundeid rohkem väljendaksid. Naine ootab mehelt tuge. Väga paljud naised minu praktikas ei tunne, et mees neid toetab. Ma ei räägi siin ainult materiaalsusest, kuigi ka see on sageli teemaks. Rohkem on see emotsionaalne tugi, millest puudust tuntakse. Mees aga soovib, et naine teda imetleb, väärtustab ja mõistab. Mees soovib, et naine näitab oma hoolivust kodu ja pere eest hoolitsemisega ning armastust läheduse jagamisega.

Siinkohal on hea õppida teadvustama, mida suhtes olles sinu partner sinult tegelikult vajab. Sa saad kõike seda suhtes, mida soovid, kui oled valmis andma seda, mida partner sinult ootab.

Küsi endalt selline küsimus, mis aitab seda teadvustada: "Mis on see, mida mina saan partnerile anda ja temalt vastu võtta, mis paneb meie suhte harmooniliselt toimima?" Ja vaata siis, mis toimuma hakkab.