Suhetele on viimased kuud tähendanud tõehetke. Mis tege­likult meie elus toimub? Kuidas mina toimuvaga hakkama saan, kuidas saame koos partneriga? Mida ja kuidas edasi teha? Kõik, kes nendele küsimustele hiljuti vastanud pole, on lausa meisterlikult põgenenud ja end peitnud. Küllap said kõik omamoodi siiski hakkama. Aga see polnud kerge.