Kes saab aasta naiseks?

Aasta naise tiitliga tunnustatakse Eesti Vabariigi kodanikku, ühiskonnaelu aktiivset mõjutajat ja oma ametis pädevat naist äris, teaduses, kultuuris või mõnel muul elualal. Tiitlisaaja valimisel peetakse oluliseks, et ta on viimase aasta jooksul paistnud silma oma töö ja/või ühiskondliku tegevusega või muude eriliste saavutustega ja on Eesti naistele eeskujuks.

Lisaks kuulutab Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon välja aasta noore naisettevõtja. Tiitli pälvib kuni 40aastane naine, kes on viimaste aastate jooksul loonud ettevõtte, mis on omanäoline ja eristuv konkreetses valdkonnas ning tõstetud esile nii klientide kui ka kaubaturu teiste osaliste poolt.

2019. aasta naiseks valiti HANZA Mechanics Tartu ja Narva tehaseid juhtiv Emöke Sogenbits, aastate naiseks Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia ja Eesti kunstiakadeemia õppejõud, emeriitprofessor Anu Raud ja nooreks naisettevõtjaks naiste ettevõtlusesse ja IT-sse motiveerimise programmide Tech Sisters ja Digigirls algataja Mari-Liis Lind.

Aasta naise ja aasta noore naisettevõtja tiitlikandjad tehakse teatavaks Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni 28. sünnipäeval. Eelmisi tiitlikandjaid vaata siit.