Planeet oma sõprade ja naabritega ära koristada — geniaalne idee! Vaid neli aastat hiljem tuli esimene maailma­koristus, millega kasvas liiku­mine 96 riigini. 2018. aastal toimus esimene maailmakoris­tuspäev, kui 36 tunni jooksul koristasid üheskoos prügi üle 17 miljoni inimese enam kui 150 riigis.

Mastaapset maailma­koristust korraldas Eestist juhitud Teeme Ära Sihtasutus. Praegu muudab sihtasutuses maailma paremaks ja puhta­maks ambitsioonikas kamp naisi, kel samaaegselt käsil nii pereelu kui ka arvukad töised projektid, nii suured maailma­päästmisplaanid kui ka täpse ülevaate saamine, millises seisus on prügisektor üle ilma. Organisatsiooni juhitakse Kuressaarest, eri riike ja nende vabatahtlikke nõustatakse-koolitatakse Tartust, tarkvara­süsteeme arendatakse Tal­linnast, kus elab ka kom­­munikatsioonij­uht. Part­nerid ja naiskonnaliikmed asuvad aga kõikjal üle maailma. Prügi ühendab inimesi sõltumata geograafilistest piiridest.

Naised, kes teevad ära


Sihtasutuse Teeme Ära tegev­juht on alates 2019. aasta algusest kahe lapse ema Merili Vares (36), kes elab Kures­saares ja kel lisaks mainitud ametikohale on veel “mõned asjad, millega tegeleda”. Ta on ettevõtete mentor, töötab kahe start-up’iga ja Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi juures.