“On väga hea, et tervis­likku kehamassi­indeksit ei seos­tata enam niivõrd konk­reetse kaalu­numbri, kuivõrd hea tervise ja enesetundega,” tõdeb tervisenõustaja ja treener Egle Nabi (38), rõhutades, et tervis ja toitu­mine on pea alati otseses ühenduses. Ülekaaluga kimpus olijaid on järjest rohkem ja neil, kes soovivad probleemiga tegeleda, pole sobivat kaalu­langetus­­viisi sugugi lihtne leida.