Kui kujutleda vaimusilmas automehaanikut, kipub miskipärast tõesti enamikule silme ette tulema pigem pilt rehve ja rasketehnikat tassivast mehest kui naisest. Eks see ole mingil määral ka paratamatus — töö ongi kuigi palju füüsilise loomuga ja tõsiasi on ka see, et läbi ajaloo on mehaanikud olnud rohkem mehed kui naised. 

Kas autotöökojas naist nähes on aga vaja ruttu ots ümber pöörata? Või noore neiu autodega seotud erialavaliku peale silmi pööritada? Kindlasti mitte, sest nii nagu mis tahes muul erialal, ei ole autonduseski määrav, kas tööd teeb mees või naine. Loevad oskused. Tegime juttu kolme noore naisega, kes lükkavad rõõmuga ümber eelarvamuse, justkui oleks nende õpitav eriala mõeldud üksnes meestele.