Kui oled elus jõudnud punkti, kus üks peatükk on lõppemas ja uus kooru­mas, võib järgmisesse etappi üleminek kujuneda oodatust raskemaks ja pika­ajalisemaks. Emot­sioonid võivad esile kerkida nädalaid, kuid ja isegi aastaid pärast lahutust. Kujuta ette abielu, mis on kestnud üle paarikümne aasta. Selle aja jooksul on sündi­nud lapsed, tekkinud ühised sõbrad, hobid, unistused, lemmik­loomad, jagatud materi­aalne vastutus, ka perekonnad on lõimunud. Vanemad panustavad enamiku ajast laste kasvatamisele, igapäevaste probleemide lahendamisele ja majapidamise korrashoiule. Ühist aega jääb aina vähemaks ning paar hakkab teineteisest eemal­duma. Kumbki ei pane seda esialgu tähele, kuid sisemine rahulolematus annab endast juba vaikselt märku.

Nii läks ka Annel (45) ja Margusel (48), kelle 22 aastat kestnud suhe jõudis selleni, et lõpuks veedeti ühine aeg tülitsedes, vastastikku puudusi välja tuues või teineteist ignoreerides. Oli selge, et 

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid