Need faktorid on:

  • Kui palju on emotsionaalne vägivald kahjustanud sind ja/või sinu lapsi?
  • Kas su partner on vägivaldne teadlikult või teadmatusest?
  • Kas su partneril on isiksusehäire?

Laste kahjustamine

Uuringud näitavad selgelt, et lapsed, kes näevad pealt oma pereliikme väärkohtlemist, kaasa arvatud emotsionaalset vägivalda, on sama traumeeritud kui need, keda füüsiliselt või emotsionaalselt väärkoheldakse. Seega ei tasu end petta ja uskuda, et su lapsed ei kannata emotsionaalse vägivalla all ega saa sellest kahjustada. 

Su partner ei pea otseselt lapsi väärkohtlema selleks, et nad selle negatiivseid ja sageli ka traumaatilisi tagajärgi kogeks. Näiteks tehti kindlaks, et vägivaldses peres kasvamine võib lastele õpetada, et vägivalla ja agressiooni kasutamine probleemide lahendamiseks on normaalne. See kasvatab tõenäosust, et täiskasvanuikka jõudes kasutavad nad vägivalda ka ise.