Ta veeretab vastutuse teiste õlgadele või vabastab end üldse vastutusest.

Ta ei anna otsesõnu käske, ei räägi otsesõnu oma vajadustest ja tunnetest ega avalda otsesõnu oma arvamust.