Teravmäed (Svalbard) on Norrale kuuluv saarestik Põhja-Jäämeres Mandri-Norra ja põhjapooluse vahel. Põhjapoolusele jääb siit 1300 kilomeetrit. Longyear­byen – saarestiku suurim linn 2300 elanikuga — on maailma põhjapoolseim asula, kuhu on võimalik reisida täiesti tavalise liinilennukiga ja kus elatakse üsna tavalist väikelinna elu. “Tavaline” tähendab siinkohal kooli, lasteaedu, kohvikuid, resto­rane ja poode. Üpris palju on siin muidugi ka erilisi asju: linnast välja minnes tuleb arves­tada jää­karudega, suviti paistab Terav­mägedele lakkamatult päike, talvel valitsevad aga üpris­ki pime­dad olud. Nimelt kestab polaar­öö Longyearbyenis 26. oktoobrist 17. veebruarini ja sel ajal päike üle horisondi ei tõuse.