See on üks paljudest passiiv-agressiivsuse näidetest, kus sõnum püütakse edasi anda oma mõtteid otsesõnu lausumata. Solvumist, pettumust või viha väljendatakse otsekohesuse asemel vaikides, silmi pööritades, sarkastilises kõnepruugis või nagu siinses loos, vaikselt vihjeid jättes. „Vastuolulise info edastamine, millegi tegematajätmine, vastutuse vältimine, naeruvääristamine,“ loetleb kliiniline psühholoog Lilian Tennisberg veel sellele suhtlemisviisile omaseid tunnusjooni.

Jaga
Kommentaarid