Riin julgustab noori teaduskoolis õppima ja ütleb, et sealsed kursused sobivad hästi näiteks gümnaasiumi valikaineks. "Teaduskooli kursustel õppimise kogemus on kui varane start ülikooliks, sest õpilased harjuvad e-kursuste formaadiga ja peavad ise tagama distsipliini. Lisaks saab teaduskooli kursuste läbimisel konkursipunkte kasutada Tartu Ülikooli õppima asumisel."

Teaduskooli tegevuse kõrval peatume Riin Tamme erialal, milleks on geenitehnoloogia. Küsime muuhulgas, kui suur roll on inimese geenidel tegelikult? Kas geenidele on võimalik "vastu hakata" ja kui suurt osa mängib selles inimese elustiil? Kas ja mil määral on võimalik vananemist aeglustada ja selle vastu erinevate vahenditega võidelda?