Kehapsühho­teraapias tegeletakse inimesega, kes kogeb oma elus füüsilist või emotsionaalset ebamugavust. Tööd tehakse nii keha kui ka meelega; aidatakse avada paik või paigad, kust pärinevad erisugused koge­mused: fantaasiad, mõtted, tunded, tajumised, motoorsed impulsid või liigutused.

Kehapsühhoteraapias kasu­tatakse erinevaid verbaalseid ja kehalisi tehnikaid: kogemuse kirjeldamine, hingamise süven­damine, liigutuste uuri­mine, tunnete väljendamine, emot­sioone vallandavate pooside võtmine, kliendi hoidmine või puudutamine, olukordade läbimängimine.