Iga muna peal on tempel, mille esimene number ütleb, kuidas kanu peetakse:

0 – mahepõllumajanduslik tootmine
1 – vabalt peetavate kanade munad
2 – õrrekanade munad
3 – puuris peetavate kanade munad

Kui munal on näiteks kood: 3EE12345, siis 3 näitab lindude pidamisviisi, EE on tootjariigi kood ja 12345 on ettevõtte eraldusnumber.

Munad, mille tähistuseks on number 3 tähendavad kanade jaoks kõige halvemaid elutingimusi. Tegemist on puuris peetavate kanade munadega, mis tähendab, et lindude heaolu nimel tasuks need ostmata jätta.

Puurispeetavad kanad elavad suurte hulkadena traatpuurides, kus neil puudub võimalus liigiomaseks elutegevuseks. Tihti saab nende sulestik ruumipuudusest tuleneva hõõrumise tõttu kannatada ja neil puuduvad suled kas vähemal või suuremal määral. Kuna üheskoos on liialt palju linde, nokivad kanad üksteist ja põhjustavad teineteisele vigastusi. Enamasti ei näe linnud kinnistes tööstusfarmides päikesevalgust ja surevad kas kurnatusest või nad hukatakse ühe- või kaheaastaselt, kui nende munemisvõime kurnatuse tõttu langeb. Selline tootmisviis on tarbijate eest varjatud.

Allikas: Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad