Katses osalenud paaridel paluti istuda teineteise vastas ruumi eri otstes ning neil paluti rääkida igapäevastest teemadest, näiteks rahast, seksist, suhetest sugulastega. Igal paaril paluti rääkida samal teemal 15 minuti jooksul. Professor Murray ja tema kolleegid salvestasid vestluse ning andsid abikaasadele positiivseid ja negatiivseid punkte, vastavalt sellele, mida oli öeldud. Punkte anti +4 kuni -4.Kui partner näitas üles kaastunnet, huumorimeelt või väljendas rõõmu, siis anti maksimumpunktid, solvavad või riiakad said miinimumpunktid.Prof. Murray ütles, et kõige madalamaid punkte said põlgus ja solvamine, need on hävitavamad kui viha, kurbus või vastikus.

Mehe ja naise punktid kanti matemaatilisse valemisse ning sellest tehti graafik. Punkt, kus kaks joont kohtusid, näitas kas abielu kordaminekut või läbikukkumist. “Ma olen siiani täiesti hämmastunud sellest, et inimeste tundeid saab mõõta matemaatilise mudeliga ning suhete tulevikku on võimalik matemaatika abil ennustada,” kommenteeris teadur. “Mis mind üllatas, oli see, et vestlust, mis oli tihti väga emotsionaalne ja elektrit täis, sai nii lihtsalt punktide abil lahterdada,” lisas ta. “See pole niivõrd võrdlemine, kui püüd hinnata ja mõõta seda, kuidas paar omavahel suhtleb,” selgitas Murray. “Me anname punktid, võtame numbrid, paneme need graafikusse ja näeme tulemust. Kui naine või mees on pidevalt negatiivsed, siis nad lahutavad,” oli matemaatiku karm otsus.

Professor Murray on veendunud, et abielupaarid saab liigitada viide gruppi, millest kaks on stabiilsed, kaks ebastabiilsed ning üks vahepeal kõikuv.

“Abielusid saab klassifitseerida vaid viide tüüpi, millest osad on kindlad ja teised mitte. Olenevalt grupist võiksid osad abieluinimesed oma suhte pigem kohe lõpetada,” sõnas matemaatik.

Esimene abielugrupp on KINNITAV. Selline paar on rahulik, intiimne, osapooled armastavad teineteist toetada ning on paarisuhtes võrdsed ja sõbralikud. Nad eelistavad jagatud kogemusi individuaalsele tegevusele.

Teine abielugrupp on VÄLTIV. Nad teevad oma parima, et mitte laskuda vaidlustesse ja tülidesse. Nad püüavad partnerisse suhtuda võimalikult positiivselt.Professor Murray ütles, et vältivasse gruppi kuuluvad need paarid, kellel on abielule vanamoodsad vaated, kõige stabiilsemad abielud on sellised, kus paar võtab abielu kui partnerlust ning suhtub oma abielusse pisut konservatiivselt, mitte moodsalt ja vabameelselt.

Kolmandaks grupiks on PÜSIMATU paar, niisuguses suhtes inimesed on romantilised ja kirglikud, neil võib olla tuliseid vaidlusi ning nende suhe on segu stabiilsusest ja ebastabiilsusest, kuid üldiselt kaldub niisugune paar pigem olema õnnetu kui õnnelik.

Neljas grupp on VAENULIK. Niisuguses suhtes üks osaline ei soovi mingist teemast rääkida ja teine on sellega nõus, seega omavaheline suhtlemine üleüldse puudub.

Viiendaks grupiks on VAENULIK-EEMALOLEV. Sellises suhtes on üks osapool tuline ning vaidlushimuline, samal ajal kui teine osapool pole teema üle arutlemisest üldse huvitatud. Professor Murray ütles, et algne ennustus katsealusteks olnud 700 paari puhul oleks olnud 100% korrektne, kuid täpsust vähendas asjaolu, et osa paare, kelle puhul ennustati, et nad jäävad abiellu edasi, kuigi on seejuures õnnetud, otsustas siiski oma abielu lahutada.

Allikas: The Telegraph www.naistemaailm.ee