Kehapsühho­teraapias tegeletakse inimesega, kes kogeb oma elus füüsilist või emotsionaalset ebamugavust. Tööd tehakse nii keha kui ka meelega; aidatakse avada paik või paigad, kust pärinevad erisugused koge­mused: fantaasiad, mõtted, tunded, tajumised, motoorsed impulsid või liigutused.

Kehapsühhoteraapias kasu­tatakse erinevaid verbaalseid ja kehalisi tehnikaid: kogemuse kirjeldamine, hingamise süven­damine, liigutuste uuri­mine, tunnete väljendamine, emot­sioone vallandavate pooside võtmine, kliendi hoidmine või puudutamine, olukordade läbimängimine.

Kuidas see käib? Keha­psühhoterapeut kutsub kliendi turvalisse ruumi ja üheskoos uuritakse, mis tema kehas ja meeltes just sel hetkel toimub. Nii selginevad ja tulevad nähtavale aspektid koge­mustest, mida seni pole teadvustatud või mille mõju­jõud on teadvustamata. Töö tulemusena vabaneb koge­muste allasurumiseks kulunud energia ja muutub nüüd hoopis inimese sisemiseks jõuks.